ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ / ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Strongest Company in Greece

Αναγνώριση της εταιρίας από την ICAP ως μία από τις "Strongest Companies in Greece"

Η Kouros εντάχθηκε στις «STRONGEST COMPANIES IN GREECE» της ICAP Group, ως μία από τις πιο ισχυρές εταιρίες στην Ελλάδα, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτική της ικανότητα είναι πραγματικά υψηλή. 

Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (credit ratings) της ICAP Group. Η ICAP Group αναγνωρίζεται από της Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα «Strongest Companies in Greece» έχει μόνο μία στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

 Η αναγνώριση αυτή προστίθεται στις πολυάριθμες διεθνείς πιστοποιήσεις της Kouros και είναι αποτέλεσμα της προσήλωσης της εταιρίας στην ποιότητα και την αξιοπιστία.

© KOUROS INTEGRATED SIGN SYSTEMS 2009