ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ / Artius Romania

Artius Romania


Η Artius Romania ιδρύθηκε στο Βουκουρέστι το 2005 με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον κλάδο των επιγραφών. Η Artius αναλαμβάνει και υλοποιεί όλα τα στάδια ενός έργου σήμανσης - από την μελέτη, την προμήθεια και την αποθήκευση των προϊόντων έως την διαχείριση, την τοποθέτηση και την συντήρηση του έργου. Παράλληλα, εφαρμόζοντας την αρχή "Integrated Sign Systems", προσφέρει λύσεις εσωτερικής προβολής, stands και POP displays, ψηφιακών εκτυπώσεων, αντηλιακών και διακοσμητικών μεμβρανών και Vikuiti. Η Artius Romania είναι εξειδικευμένη στην σήμανση τραπεζών και retail στην σήμανση τραπεζών, έχοντας μέχρι σήμερα ολοκληρώσει περισσότερα από 800 έργα στην Ρουμανία και στην Ουκρανία.

Δείτε έργα μας στην Ρουμανία

© KOUROS INTEGRATED SIGN SYSTEMS 2009